Produkty rolne

Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych

październik 2019 r.

Usługi rolnicze

Rozwój przedsiębiorczości
– rozwój usług rolniczych

wrzesień 2019 r.

Limit do 500 000 zł

Pozarolnicza

Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej

Wrzesień 2019 r.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach.

Czytaj więcej

Informacje o naborze wniosków

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej:
1 miejsca pracy - 150 000 zł
2 miejsc pracy - 200 000 zł
3 miejsc pracy - 250 000 zł

Nabór wniosków - od 30.09 do 29.10.2019 r.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”*** listopad/grudzień 2019 r.

Nabór wniosków - listopad/grudzień 2019

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Nabór wniosków - październik 2019

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Czytaj więcej

Planowany nabór wniosków - wrzesień 2019

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Czytaj więcej

Planowany nabór wniosków - wrzesień 2019

Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie - planowany termin naboru wniosków - NOWOŚĆ

Planowany nabór wniosków - wrzesień 2019

Nowe nabory już wkrótce

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Wsparciu podlega:
- 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez "młodego rolnika", albo
- 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego "młodym rolnikiem"

Czytaj więcej

Planowany nabór wniosków - listopad 2019

Modernizacja gospodarstw rolnych

związane z produkcja prosiąt (obszar A)
- 900 tys. zł;
produkcją mleka krowiego (obszar B)
- 500 tys. zł;
czy produkcją bydła mięsnego (obszar C)
- 500 tys. zł

na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich - 200 tys. zł
(zakup maszyn rolniczych)

Nabór trwa od 29 marca do 27 maja 2019

Nowe nabory już wkrótce

Modernizacja gospodarstw rolnych

Forma i wysokość pomocy:

Kwota dofinansowania do 200.000,00 zł dla zakupu maszyn.

Kwota dofinansowania 500.000,00 lub 900.000,00 dla inwestycji budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu!

Nabór trwa od 29 marca do 27 maja 2019

Nowe nabory już wkrótce

Premie dla młodych rolników

Premia w wysokości 150.000,00 zł.

Doradazamy oraz przygotowywujemy wnioski o pomoc, wnioski o płatność.

Zapraszamy do kontaktu!

Nabór trwa od 31 maja do 29 czerwca 2019

Nowe nabory już wkrótce

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Premia w wysokości 60.000,00 zł.

Doradzamy oraz przygotowywujemy wnioski o pomoc, wnioski o płatność.

Zapraszamy do kontaktu!

Nabór trwa od 31 maja do 29 czerwca 2019

Nowe nabory już wkrótce

Sprzedaż maszyn

Dostarczamy najwyższej jakości produkty od producentów

Kontakt

O nas

Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu dotacji na zakup maszyn i urządzeń rolniczych w ramach działań PROW 2014-2020:

  • Modernizacja Gospodarstw Rolnych,
  • Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom,
  • Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej,
  • Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsi?biorstw,

W naszej pracy opieramy się na wieloletnim doświadczeniu, rzetelności oraz indywidualnym podejściem do każdej ze spraw, co jest poparte dużym gronem profesjonalnie obsłużonych klientów.

Naszymi atutami są przede wszystkim:

  • wiedza rolnicza,
  • duża wiedza w zakresie działania procedur przyznających dotację,
  • rzetelnośc,
  • stały kontakt z beneficjentami funduszy unijnych,

Firma AGRO-PERFEKT świadczy kompleksowe usługi związane z uzyskaniem kredytów preferencyjnych w bankach wspólpracujących z ARiMR oraz sprzedażą maszyn rolniczych.

Chcesz z nami współpracować?

Zadzwoń do nas!

+48 61 64 169 17

Agro - Perfekt
Porażyn 68A
64-330 Opalenica
(zjazd z obwodnicy na Nowy Tomyśl,
przy stacji benzynowej ORLEN)

Formularz kontaktowy